Logo Syddansk Universitet

Utforming av det offentlige byrommet – hensikt kontra virkelighet

Artikkel fra 2018

Studien "Design og Urban Public Spaces: Intent vs. Reality" undersøkte hvordan to utendørsanlegg for fysisk aktivitet i København ble benyttet av forskjellige brukergrupper, og hvordan det samsvarte med målsettingen for anleggene. Artikkelen er skrevet av Mikkel Hjort, W. Mike Martin, Tom Stewart og Jens Troelsen, og utgitt av International Journal of Environmental Research and Public Health.

Sammendrag

Studien baserer seg på observasjoner av to nybygde nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet i København, samt intervjuer med ansvarlige arkitekter. Metoden The System for Observing Play and Recreation in Communities (SOPARC) ble brukt for å studere besøkere av anleggene. For å undersøke hvem som var de tiltenkte brukerne ble arkitektene for de respektive anleggene intervjuet.

Observasjonene viste at menn var mer fysisk aktive enn kvinner ved anleggene, og de som brukte anlegget samsvarte ikke med de tiltenkte målgruppene. Intervjuene antydet at utformingsbeslutningene var basert på minmal tverrfaglig kunnskap, og at ekspertkunnskap ble valgt tilfeldig. Disse funnene peker på at det savnes kunnskapsbasert praksis* ved utviklingen av nærmiljøanlegg. 

Denne artikkelen antyder at det er et behov for en ny metode for å legge til rette for tverrfaglig kunnskap i planleggingsprosessen for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

*=Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og ved å lytte til brukerens ønsker og behov i en gitt situasjon.

Les artikkelen

Les artikkelen hos nternational Journal of Environmental Research and Public Health: Design of urban public spaces: intent vs. reality (.pdf)