Logo Norsk Byggkeramikkforening

Hvordan utføre vedlikehold på fliser i svømmebasseng uten nedtapping?

Artikkel fra 2019

Hvordan skal man gjøre effektivt vedlikehold på svømmebasseng? I denne rapporten beskrives reparasjon av fliser uten nedtapping av bassengvann. Rapporten er laget av SINTEF på oppdrag av Norsk Byggkeramikkforening.

Oppsummering hentet direkte fra rapporten

  • Liming av fliser under vann er egnet på mindre partier med løse eller sprukne fliser. Det er f.eks. aktuelt som midlertidig reparasjon hvis man senere planlegger å gjøre en større utbedring som krever nedtapping og avstenging.

  • Omfanget og årsaken til at flisene har løsnet eller sprukket må undersøkes. Utbedring av felter på 2-3 m2 kan utføres i en operasjon og fuges dagen etter. Avdekkes større felter med mye løse fliser eller risiko for at flere fliser vil løsne er nedtapping og tradisjonell reparasjon beste løsningen. Slike vurderinger må gjøres av personer med kompetanse og erfaring på området.

  • Betongunderlaget må være stabilt, plant og uten limrester.

  • Skal reparasjoner utføres på bunn på dypere partier, så kreves flislegger med dykkeerfaring som sammen med andre jobber som et " team". Dykking og arbeider på dypere vann må kun utføres av personer med nødvendige kvalifikasjoner og med nødvendig dykkerutstyr.

  • På vertikale flater må et brukes kiler i fugene for å hindre at flisene siger ned.

  • Benytt limprodukter egnet til formålet. Våre erfaringer er gjort med epoxy-produkt utviklet for undervannsliming i marint miljø og som tåler salt og klor både i å herde og bruksfasen.

  • Utblanding og håndtering av epoxylim må gjøres av personer med erfaring og nødvendig verneutstyr.

  • Fuging mellom flisene må gjøres i egen operasjon etter at flislimet har herdnet. Stive, sement eller epoxyfugemasser egnet til formålet er vanskelig å finne. Elastiske fugemasser som herdner under vann benyttes som et alternativ. Denne type elastiske fugemasser har generelt noe begrenset levetid i klorholdig miljø i forhold til stive masser.

Artikkelen er publisert med tillatelse fra Norsk Byggkeramikkforening. Les mer om foreningens faktablader og artikler på siden norskbyggkeramikkforening.no/faktablader.