Organisasjonen IFFD sin logo

Webinar: Kloke kvadratmeter i praksis

Hvordan utnytte hver eneste kvadratmeter i et idrettsanlegg?

Danske IFFD, som er en organisasjon som jobber for blant annet mer erfaringsutveksling i idretten, skal 23. februar holde et seminar om plassutnyttelse i idrettsanlegg. Idrettsanlegg har blitt kostbart å bygge, så det gjelder å bruke hver eneste kvadratmeter.

God plassutnyttelse er et godt tiltak på mange måter. Det reduserer anleggets volum og størrelse, det er et godt bærekraftstiltak, og det maksimerer bruken av anlegget. På den måten forsvarers også kostnaden av anlegget, samt at aktiviteten øker. Det å utnytte et anlegg til det fulle kan likevel være vanskelig, og vil kreve godt gjennomtenkte løsninger. Av de grunn inviterer IFFD og DIF Innovation Labs til et inspirasjonswebinar om nettopp kloke kvadratmeter, slik at gode erfaringen kan utveksles. 

På webinaret vil du møte representanter for gode idrettsanlegg og virksomheter med tilknytning  til DIF Innovation Lab, som skal presentere deres erfaringer, og forsking, slik at samme anlegg kan brukes av flere idretter!

Webinaret finner sted 23. februar fra 09:00-10:15, og påmelding finnes på IFFD sine nettsider. Webinaret holdes i hovedsak på dansk, og det er danske erfaringer som presenteres.

IFFD sin nettside- Informasjon og påmelding