Tverga-konferansen 2020, 29-30. april på Sentralen i Oslo

Tvergakonferansen 2020 - se alle presentasjonene

Fikk du ikke med deg Tvergas konferanse, kan du se den på nett

Tvergakonferansen 2020 ble arrangert på nett den 18. november. Hvordan utforme aktive møteplasser som treffer bredden av barn og unge? Hvordan tilrettelegge skolegårder for mestring, aktivitet og inkludering? Hvordan tilrettelegge for å få flere i aktivitet? Disse spørsmålene ble diskutert.

Du finner videoer fra konferansen på Tvergas nettsider:

Tvergakonferansen 2020 - tverga.no (publisert 18.11.2020)