Konferansen Svømmehallkompetanse sin logo

Svømmehallkompetanse 2022

Gå ikke glipp av faglig påfyll, erfaringsutveksling og nettverksbygging

De nye kompetanse- og læringsmålene for svømmeundervisningen er skjerpet, der mer av undervisningen må foregå i svømme- og badeanlegg. Dette legger press på kommunenes fasiliteter, som medfører et stort behov for mer utbygging i årene som kommer. Det krever mer kompetanse, erfaringsutveksling og nye løsninger.

Nok en gang er det tid for Svømmehallkompetanse, et samarbeid mellom NITO, Tekna, Norske Arkitekters landsforbund (NAL) og tidsskriftet Badeteknisk Forum. Årets konferanse er satt til 8.- 9. mars på Hellerudsletta i Oslo, og har et rikholdig program. NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi deltar med følgende presentasjoner:

  • Rud Svømmehall i Bærum idrettspark – tekniske løsninger, prosjekt vannkvalitet
  • Driftsoppfølging av bade- og svømmeanlegg
  • Tanker og trender om bade- og svømmeanlegg

Arrangementet er en tverrfaglig konferanse for å utveksle erfaringer, kompetanse og nyvinninger, samt diskutere finansiering, kostnadseffektivitet, arealeffektiv planlegging og materialbruk. Her samles mange ulike fagmiljøer, og sammen håper vi å finne fram til gode løsninger som kan brukes ute i feltet. 

Det er rekordstor aktivitet innenfor feltet rehabilitering og utbygging av svømme- og badeanlegg om dagen, så god kompetanse om temaet er både viktig og relevant. Svømmehaller er ofte svært kostbare, men behovet for gode anlegg er stort, så kompetanse om bærekraftig finansiering kan muliggjøre flere anlegg. Svømming treffer også bredt i befolkningen, i tillegg til at myndighetene har satt en rekke kompetansekrav elevene skal inneha; det stiller krav til både antall anlegg, og kvaliteten på disse i landets kommuner. 

Befaring

Det legges opp til heldagsbefaring 7. mars, der svømmehaller i Oslo-regionen skal undersøkes og diskuteres. Dette er et eget arrangement, med egen påmelding. Mer info via lenken under.

Mer informasjon

Mer informasjon om kurshelgen, samt befaringen, kan du finne på NITO sine nettsider, eller ved å følge lenken under.

NITO.no - Informasjon om svømmehallkompetanse 2022