Illustrasjonsbilde svømmehall

Svømmehallens samfunnsnytte

I Norge er det en diskusjon rundt utfordringer med svømmeopplæring og -ferdigheter, samt mangelen på gode anlegg for læring om aktiviteter i vann, inkludert sikkerhet, selvberging og livredning. Svømmehallen er det idretts- og aktivitetsanlegget som i størst grad kan gi et tilbud til brukere i alle aldre og ethvert ferdighetsnivå. Nå er kanskje tiden for å se på hva vi trenger og hva som bygges?

Midlertidige bad

Oslo kommune valgte å bygge en midlertidig svømmehall, Økern bad, for å opprettholde et visst tilbud i byggefasen for Tøyenbadet. Dette er begrunnet i stor mangel på vannflater for opplæring og trening, og anlegget er konstruert for å kunne demonteres og flyttes. Begrunnelsen for å bygge et midlertidig bad var nettopp en vurdering av samfunnsnytte, og ut fra dette en erkjennelse av at et slikt tilbud vil ha stor verdi for brukergruppen.

Økern bad - Oslo kommunes nettsider

Om bygging Økern bad - Oslo kommunes nettsider

Hva skjer i Europa?

På europeisk nivå er det gjort flere forsøk på å verdsette bade- og svømmeanlegg ut fra et sosialt bærekraftperspektiv. Ulike metoder og modeller har gitt ulike svar, og det er dermed vanskelig å lese klare utviklingstrekk eller konkrete nytteverdier på samfunnsnivå.

Eksempel på en slik studie er IAKS - Future trends for pools

Rapport fra Australia

Fra Australia kommer en ny rapport som gir en mer inngående analyse av denne typen idretts- og aktivitetsanlegg:

The Social, Health and Economic Value of the Australian National Aquatic Industry by RoyalLifeSaving - Issuu

Slike rapporter gir god innsikt, men må også leses i lys av samfunnsforhold, og ikke minst finansiering av utbygging og drift i det området som er beskrevet.