Logo SIAT

SIAT inngår i dansk samarbeidsprosjekt

Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) er én av fem aktører i dansk samarbeidsprosjekt om fremtidens svømme- og badeanlegg. Når de første resultatene foreligger i 2020, vil de publiseres på godeidrettsanlegg.no.

Lokale og anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Dansk Svømmebadsteknisk Forening har gått sammen om et to-årig prosjekt som skal gi kunnskap om trender og behov for fremtidens svømme- og badeanlegg. Dette skjer i samarbeid med Idrættens Analyseinstitutt og SIAT.

Sentrale spørsmål vil være hvordan utnyttelsesgraden i anlegg bli høyere, hva skal til å fremtidssikre anlegg og hvordan vi bygger mer bærekraftige og klimavennlige anlegg. Det vil bli gjort undersøkelser av bruksmønster og svømmevaner blant badende, fasiliteter og bruk av fasilitetene, energibruk og klima i danske anlegg.

Kunnskapen som dannes i dette danske prosjektet forventes å være av høy relevans for norske kommuner, byggherrer med flere i sitt arbeid med utvikling av nye og eksisterende svømme- og badeanlegg. De første resultatene forventes til sommeren 2020.

Mer informasjon finnes i denne pressemeldingen fra loa-fonden.dk: Ny HUB skal være platform for viden om fremtidens svømmekultur (publisert 26.11.2019)