Logo Kulturdepartementet

Regjeringen fordeler 2861,5 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd til idrettsformål

I år er det 2861,5 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd som går til idrettsformål. 1437,6 millioner kroner av disse skal gå til idretts- og nærmiljøanlegg i kommunene. 30 millioner kroner er fordelt til tilskuddsordningen for Nyskapende aktivitetsarenaer.

1,4 milliarder kroner til idretts- og nærmiljøanlegg

I årets hovedfordeling er det 1437,6 millioner kroner som skal fordeles til bygging og rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg i kommunene. Som tidligere varslet i nyheten Kulturdepartementet ønsker at idrettslagenes anleggsprosjekter prioriteres i år, bes fylkene om å prioritere lag og foreninger som er i gang med, eller som har ferdigstilt anleggsprosjekter.

Ifjor var det 1 491,8 millioner kroner til idretts- og nærmiljøanlegg - altså omtrent 50 millioner kroner mindre i år.

Fylkeskommunenes rammebeløp for idrettsanlegg i kommunene 2020

Her er en oversikt over hvor mye hvert fylke skal fordele av spillemidler.

Fylke Total ramme (kr)
Agder 91 214 000
Innlandet 102 336 000
Møre og Romsdal 85 098 000
Nordland 80 880 000
Oslo 146 137 000
Rogaland 148 573 000
Troms og Finnmark 74 800 000
Trøndelag 154 462 000
Vestfold og Telemark 100 459 000
Vestland 191 793 000
Viken 261 798 000
Totalt 1 437 550 000

30 millioner kroner til Nyskapende aktivitetsarenaer

Tilskuddsordningen for Nyskapende aktivitetsarenaer får 30 millioner kroner fra Hovedfordelingen. Det er 10 millioner mindre enn i 2019. Samtidig har prøveordningen blitt utvidet med ett år og 35 millioner i forhold til den opprinnelige planen.

43,9 millioner kroner til nasjonalanlegg

Blant annet Ullevaal Stadion, Vikingskipet og Hafjell Alpinanlegg (tre av Norges nasjonalanlegg) skal dele på 43,9 millioner kroner til rehabilitering og oppgradering. Det er 25 millioner kroner mer enn i 2019.

Pressemelding om Hovedfordelingen

Les hele pressemeldingen på regjeringens nettsider:

Pressemelding fra Kulturdepartementet: 2861,5 millioner kroner til idrettsformål i 2020 (publisert 07.05.2020)