Logo Kulturdepartementet

Kulturdepartementet ønsker at idrettslagenes anleggsprosjekter prioriteres i år

I et brev sendt til fylkeskommunene 14. april, ber Kulturdepartementet fylkeskommunene om "å særskilt prioritere lag og foreninger som har igangsatt eller ferdigstilt anleggsprosjekter ved årets detaljfordeling" (av spillemidler).

Hvert år gjennomføres en tildeling av Norsk Tippings overskudd (spillemidler) til idrettsanlegg. Kommunens frist for å videresende idrettslag og andre sine søknader, samt sine egne søknader, er normalt 15. januar. Deretter kontrollerer og behandler fylkeskommunen søknadene, for å så sende inn en totaloversikt til Kulturdepartementet.

I mai fordeler Kulturdepartementet spillemidlene til fylkeskommunene, som deretter prioriterer søknader, og gjør endelige vedtak i hver enkelt søknad om hvorvidt det skal gis tilskudd eller ikke. Det er altså ved denne delen av søknadsprosessen for spillemidler som fylkeskommunene i år bes om å prioritere anleggsprosjekter som er igangsatt eller ferdigstilt av lag og foreninger.

Brevet til fylkeskommunene er lagt ved.

Du kan også lese en nyhetssak om dette på Norges idrettsforbunds nettsider:

Kulturdepartementet ber fylkeskommunene prioritere spillemidler til idrettslagseide anlegg - idrettsforbundet.no (publisert 20.04.2020)