Tvergas logo

Prosessen mot et spennende anlegg for egenorganisert aktivitet

Veileder fra Tverga 2022

For å stimulere til utvikling og realisering av anlegg for egenorganisert aktivitet, har Tverga utviklet en prosessveileder. Denne skal hjelpe deg gjennom anleggsprosessen, og tilrettelegge for kreativitet og nytenkning.

Hva er prosessveilederen?

Med utgangspunkt i gode erfaringer fra prosjektet "En morsom omvei", har Tverga utviklet sin egen prosessveileder. Målgruppa for veilederen er kommuner. Veilederen skal bidra til at anlegg for egenorganisert aktivitet blir kreative og attraktive, basert på tankegangen "design thinking". Sentralt i "design thinking" er å tilfredsstille faktiske behov for faktiske brukere. I prosessveilederen til Tverga skal denne framgangsmåten sørge for at anleggene blir attraktive, og dermed bidrar til økt egenorganisert aktivitet. 

I videoen under presenterer Tverga prosjektveilederen. Videoen gir et innblikk i hva veilederen inneholder og hvordan den kan brukes. 

Fire faser

Som presentert i videoen, består veilederen av fire faser:

  1. Behov
  2. Utforske
  3. Konkretisere
  4. Realisere

De fire fasene skal til sammen ta deg gjennom hele anleggsprosessen.

Les veileder

Veilederen i sin helhet kan leses på Tvergas side for prosessveilederen

Ønsker du flere verktøy?

Godeidrettsanlegg.no sin egen prosjektveileder er myntet på idrettslag, kommuner eller andre aktører som skal bygge anlegg, uavhengig av om aktiviteten skal være organisert eller egenorganisert. Denne veilederen har også større fokus på konkrete tips, formelle krav og byggeprosess i praksis, slik at personer uten kompetanse innen byggeprosjektledelse skal kunne gjennomføre et anleggsprosjekt. 

Godeidrettsanlegg.no sin prosjektveileder finner du på temasiden for prosjektveilederen.