Barn og voksne i svømmehall

Luftkvalitet i svømmehaller

Presentasjon fra verdens største inneklimakonferanse

I slutten av juli ble verdens største konferanse om inneklima arrangert i Philadelphia, USA. Therese Bergh Nitter fra Senter for idrettsanlegg og teknologi var der og presenterte resultater fra sin forskning på luftkvalitet i svømmehaller.

Indoor Air 2018 ble arrangert av the International Society for Indoor Air Quality and Climate (ISIAQ), med Drexel University som vert. Therese Bergh Nitter fra NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi presenterte deler av sin forskning på denne konferansen.

Therese Bergh Nitters presentasjon finner du i boksen  "Last ned".