KG2021 logo

Hvordan opplever spillerne kunstgressbanen?

Pilotundersøkelse

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består Nordiske krav til egenskaper for kunstgress for breddefotball, men spillere uttrykker at banen ikke tilfredsstiller deres ønsker. For å kartlegge spillernes ønsker, utvikles et spørreskjema som skal brukes for å få svar på dette. Skjemaet ble testet av 21 spillere i forbindelse med en treningskamp på en pilotbane i Flatåshallen med ifyll av sand og granulat fra olivenkjerner.

Test av spørreskjema

Svar fra spillerne i denne rapporten kan ikke benyttes til å dra konklusjoner, da dette var en test av spørreskjemaet. Hovedtrekk fra deres svar gjengis allikevel ettersom det framkommer hvordan spillere vurderer samme produkt ulikt.

Ulike opplevelser

Spillerne hadde ulik opplevelse av kunstgressbanen i Flatåshallen. Det ene laget uttrykte at de var fornøyde og ikke opplevde banen som særlig glatt og hard, dette i motsetning til det andre laget som uttrykte at de var misfornøyde.

Forbedring fra sand som ifyll

Sammenlignet med KG2021s baner med kun sand som ifyll, framstår den nye banen i Flatåshallen som en tydelig forbedring. Samtidig uttrykker spillerne at en bane med gummi som ifyll er mindre glatt og hard sammenlignet med banen i Flatåshallen.

Spørreskjemaet bør videreutvikles og besvares av flere deltakere før resultater brukes til videreutvikling av framtidens kunstgressbaner.