Logo NTNU

Hvordan kan man forhindre legionella i vannrør?

Aktuell forskning fra NTNU

Kan jevnlig gjennomspyling av vannrør med varmt vann enkelt hindre oppblomstring av legionellabakterier i store våtromsanlegg? Dette testes nå ut i en pilotrigg på drikkevannslaboratoriet ved NTNU.

Legionellabakterien er uønsket i alle former for vannrør. Den trives best i temperaturer under 60 grader og kan skape store skader hvis den først får etablert seg. Folk kan bli syke og det krever masse arbeid å bli kvitt bakterien når den først har etablert seg i rørene.

Et større forskningsprosjekt, som faggruppe vann og avløp ved institutt for bygg og miljøteknikk, NTNU, gjør i samarbeid med blant annet amerikanske Water Reasearch Foundation (WRF), tester nå ut enkle grep for å hindre etablering av bakteriene.

- Vi ønsker selvsagt å minimere risikoen for at legionellabakterien etablerer seg, sier førsteamanuensis Cynthia Halle ved NTNU.

I dette prosjektet, som er initiert av AWF i samarbeid med NTNU og FHI, er målet å skape retningslinjer som beskriver hvordan man kan hindre at legionellabakteriene etablerer seg i vannrørene.

Og når det ser ut til å kunne gjennomføres på en kostnadseffektivt og enkel måte, er prosjektet svært interessant for mange.

Testriggen som er bygd opp i Drikkevannslaboratoriet ser relativt krevende ut. En mengde kobberrør slynger seg oppover og nedover mellom gulv og tak. På hver side av riggen er det montert fire dusjbatterier med et dusjhode i enden.  Her kjøres testene som masterstudent Trine Krakk har ansvaret for. Vannprøvene analyseres før og etter, gjennomspyling på åtte minutter.

- Jeg ønsker å finne ut og teste hvordan jevnlig gjennomspyling av rørene påvirker etablering og groing av legionella, sier masterstudent Trine Krakk.

Forskningsprosjektet strekker seg til 2023. Du kan lese mer om prosjektet på denne siden:

Demonstrating the Effectiveness of Flushing for Reducing the Levels of Legionella in Service Lines and Premise Plumbing - waterrf.org

 

Teksten er hovedsakelig skrevet av Anne-Lise Aakervik, kommunikasjonsrådgiver ved NTNU institutt for bygg- og miljøteknikk.