Illustraasjonsbilde

Hvordan håndtere svømmeanlegg under koronakrisen?

Et nyhetsbrev fra Svømmebadsteknologi ved Teknologisk Institut i Danmark

Alle idrettsanlegg er stengt på grunn av smittefare, og det kommer spørsmål om hvordan smittefaren kan begrenses. Svømmebadsteknologi ved Teknologisk Institut i Danmark har utgitt et nyhetsbrev som gir nyttig informasjon om hvordan man tilpasser driften av svømmeanlegg mens anlegget er stengt.

Nyhetsbrevet ble sendt ut til alle abonnenter i mars, og godeidrettsanlegg.no har fått lov å dele dette med sine besøkere. Du finner nyhetsbrevet som et vedlegg til denne saken. NB! Rådene er gitt i henhold til de danske reglene, så sørg for å kontrollere de norske reglene selv.

Originaltittel: "NYHEDSBREV NR. 69 - MARTS 2020 - fra Svømmebadsteknologi"