Anleggsnyheter ikon

Anleggsnytt fra særforbundene uke 16 - 2021

Nyhet fra Norges Bordtennisforbund

Norges Bordtennisforbund oppretter anleggsutvalg.

Norges Bordtennisforbund ser på anlegg som et av sine viktigste fokusområder fremover, og styret har derfor vedtatt å opprette et anleggsutvalg. Anleggsutvalget skal blant annet utarbeide en anleggsplan for NBTF og bistå klubber i anleggsprosesser. Jonny Ternlind, som tidligere har vært visepresident i NBTF, har fått i oppdrag å opprette og lede dette utvalget.

Opprettelse av anleggsutvalg - bordtennis.no (publisert 14.04.2021)