Jevnaker Bordtennishall

Jevnaker Bordtennishall

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Jevnaker Bordtennishall er en eventyrhistorie om Jevnaker Bordtennisklubb som kun hadde 10 000 kroner og endte opp som halleier takket være godt samarbeid mellom klubb, lokalbank, kommune og forbund.

Eier: Jevnaker Bordtennisklubb
Drifter: Jevnaker Bortennisklubb
Anleggstype: Trenings-, konkurranse-
og forsamlingshall
Areal: 260 m2
Kommune: Jevnaker
Byggekostnad: 4 mill. kr
(inkl. oppgraderinger)
Driftskostnad: 70 000 kr pr. år
År: 2007

Hjemmeside Jevnaker Bordtennishall

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at Jevnaker Bordtennisklubb i 30 år har hatt tilhold i en skolegymsal. Dette begrenset mulighetene for hyppige arrangementer og treninger siden gymsalen var stengt deler av året. Helt tilfeldig kom de over en annonse i lokalavisen der et lagerbygg var lagt ut for salg. Jevnaker BTK meldte interesse, men hadde kun 10 000 kroner på konto. Møter med lokalbank, kommune og forbund ble avholdt. Men; så solgte eieren uten å melde fra til megler. Drømmen var tilsynelatende knust. Året etter var bygget igjen tilgjengelig på markedet; 300 000 kroner dyrere. Arbeidet som var lagt ned med kommune, bank og forbund ga uttelling og etter kort tid var eiendommen ervervet. Jevnaker Bordtennisklubb har investert ca. fire millioner kroner og har vært gjeldfri siden 2012.

Anlegget

Jevnaker Bordtennishall omfatter aktiv spilleflate på 200m2, kjøkken, bad, garderobetilbygg, tribunegalleri, redskapsbod og tomt med inntil 20 parkeringsplasser. Hallen har adresse Lidvangvegen 11b og ligger i sentrumsområdet i Jevnaker. Jevnaker Bordtennisklubb eier og drifter anlegget, som benyttes til daglige treninger, månedlige turneringer og seriekamper, møter og sosiale arrangementer. Hallen egner seg til flere bruksområder enn bordtennis og er tilgjengelig for utleie, men dette har ikke vært et prioritert mål. Takhøyden på spilleområdet er 4 meter. 

Økonomi

Hallen ble oppført i 1977 og ervervet av Jevnaker Bordtennisklubb i 2007 for ca. 2,2 millioner kroner. Nytt gulv, varmepumper, nytt innvendig tak med tilhørende ny belysning, garderobetilbygg og tribunegalleri er siden finansiert slik at anleggets totalpris beløper seg til ca. 4 millioner kroner pr. 2015. Kjøpesummen ble finansiert med 1/3 egenkapital/gaver, 1/3 i tilskudd fra Jevnaker kommune og 1/3 i spillemiddelsilskudd. Årlige driftskostnader (strøm, kommunale avgifter og vedlikehold) beløper seg til ca. 70 000 kroner.

Drift

Elementære driftsoppgaver er renhold og vedlikehold av hallens fasiliteter. I tillegg kommer den sportslige og sosiale organiseringen. 

Mer om hallen

Jevnaker Bordtennishall er et anlegg som er gjort om fra en lagerhall til en idrettshall spesialtilpasset bordtennis. Denne modellen gjorde inngangskostnaden for å bli eier av eget anlegg lavere enn å bygge nytt fra grunnen. Da ville tomt også ha måttet erverves.

Jevnaker Bordtennishall er oppført i betong med begrenset isolering. Levetiden er således tilnærmet uendelig og byggets ytre vedlikeholdskostnader lave. El-anlegget er ikke av nyeste dato, men deler av det er blitt fornyet.

Jevnaker Bordtennisklubb har hatt utfordringer med fukt fra grunnen, hvilket medførte at nytt gulvdekke lagt i 2007 måtte rives opp og erstattes med nytt igjen i 2014.

Jevnaker Bordtennishall vil aldri bli helt ferdig, da det fortløpende er utviklingsmuligheter.

Én av de store fordelene med å være herre i eget hus er friheten til å forme anlegget som man selv ønsker, samt at gode relasjoner mellom alle medlemmene og deres familier lettere lar seg utvikle.

Tegninger av hallen

Se tegninger utarbeidet av Dagfinn Olaussen her

Annen informasjon

11 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 19 - 2020

Norges Bordtennisforbund tipser om klubbutviklingsprosjektet, der klubber blant annet kan søke om bordtennisbord til seg og til en barneskole. Wavepool og elvebølge vil kanskje bli...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: B72 Bordtennis

B-72-hallen

Da daværende leder av Bordtennisklubben av 1972 (B-72) fikk greie på at det skulle bygges en ishall i Lørenskog, tok de kontakt med kommunen for å få bygget på et "vedheng" som kunne brukes...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg

Bjølsenhallen

Bjølsenhallens bordtennisdel er en spesialhall for bordtennis som er bygget i kombinasjon med to håndballhaller, tre mindre haller for kampsport m.m.

Innholdstype: Temaside

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Mats Bentzen

Fokushallen

Fokus bordtennisklubb, en av landets beste og største klubber i en årrekke, ble etablert i 1962 og etablerte landets første permanente bordtennishall. Uansett nivå og ambisjoner, ønsker klubben å...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Tord Gulbrand Nordli

Harestua Arena

Harestua Arena med håndballflate, basishall og bordtennishall har gitt stor aktivitetsvekst i Lunner kommune. Harestua IL er «limet» i lokalsamfunnet, og nå ligger alt til rette for stedets...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Sider