Jevnaker bordtennishall
Jevnaker bordtennishall
Jevnaker bordtennishall
Jevnaker bordtennishall fra utsiden
Jevnaker bordtennishall

Jevnaker Bordtennishall

Fra lagerhall til idrettshall

Jevnaker Bordtennishall er en eventyrhistorie om Jevnaker Bordtennisklubb som kun hadde 10 000 kroner og endte opp som halleier takket være godt samarbeid mellom klubb, lokalbank, kommune og forbund. Hallen er anbefalt som forbildeanlegg av Norges Bordtennisforbund.

Bakgrunn

Bakgrunnen for prosjektet er at Jevnaker Bordtennisklubb i 30 år hadde hatt tilhold i en skolegymsal. Dette begrenset mulighetene for hyppige arrangementer og treninger siden gymsalen var stengt deler av året.

Helt tilfeldig kom de over en annonse i lokalavisen der et lagerbygg var lagt ut for salg. Jevnaker BTK meldte interesse, men hadde kun 10 000 kroner på konto. Møter med lokalbank, kommune og forbund ble avholdt. Men; så solgte eieren uten å melde fra til megler. Drømmen var tilsynelatende knust.

Året etter var bygget igjen tilgjengelig på markedet; 300 000 kroner dyrere. Arbeidet som var lagt ned med kommune, bank og forbund ga uttelling og etter kort tid var eiendommen ervervet. Jevnaker Bordtennisklubb har investert ca. fire millioner kroner og har vært gjeldfri siden 2012.

Anlegget

Jevnaker Bordtennishall omfatter aktiv spilleflate på 200 kvm, kjøkken, bad, garderobetilbygg, tribunegalleri, redskapsbod og tomt med inntil 20 parkeringsplasser. Hallen har adresse Lidvangvegen 11b og ligger i sentrumsområdet i Jevnaker.

Jevnaker Bordtennisklubb eier og drifter anlegget, som benyttes til daglige treninger, månedlige turneringer og seriekamper, møter og sosiale arrangementer.

Hallen egner seg til flere bruksområder enn bordtennis og er tilgjengelig for utleie, men dette har ikke vært et prioritert mål.

Takhøyden på spilleområdet er 4 meter. 

Økonomi

Hallen ble oppført i 1977 og ervervet av Jevnaker Bordtennisklubb i 2007 for ca. 2,2 millioner kroner.

Nytt gulv, varmepumper, nytt innvendig tak med tilhørende ny belysning, garderobetilbygg og tribunegalleri er siden finansiert slik at anleggets totalpris beløper seg til ca. 4 millioner kroner pr. 2015.

Kjøpesummen ble finansiert med 1/3 egenkapital/gaver, 1/3 i tilskudd fra Jevnaker kommune og 1/3 i spillemiddelstilskudd.

Årlige driftskostnader (strøm, kommunale avgifter og vedlikehold) beløper seg til ca. 70 000 kroner.

Drift

Elementære driftsoppgaver er renhold og vedlikehold av hallens fasiliteter. I tillegg kommer den sportslige og sosiale organiseringen. 

Nøkkelpunkter

  • Jevnaker Bordtennishall er et anlegg som er gjort om fra en lagerhall til en idrettshall spesialtilpasset bordtennis. Denne modellen gjorde inngangskostnaden for å bli eier av eget anlegg lavere enn å bygge nytt fra grunnen. Da ville tomt også ha måttet erverves.
     
  • Jevnaker Bordtennishall er oppført i betong med begrenset isolering. Levetiden er således tilnærmet uendelig og byggets ytre vedlikeholdskostnader lave. El-anlegget er ikke av nyeste dato, men deler av det er blitt fornyet.
     
  • Jevnaker Bordtennisklubb har hatt utfordringer med fukt fra grunnen, hvilket medførte at nytt gulvdekke lagt i 2007 måtte rives opp og erstattes med nytt igjen i 2014.
     
  • Jevnaker Bordtennishall vil aldri bli helt ferdig, da det fortløpende er utviklingsmuligheter. Én av de store fordelene med å være herre i eget hus er friheten til å forme anlegget som man selv ønsker, samt at gode relasjoner mellom alle medlemmene og deres familier lettere lar seg utvikle.