Fornebuhallen
Fornebuhallen
Fornebuhallen

Fornebuhallen

Nasjonalt treningssenter for bordtennis

Fornebuhallen eller STIGA Nasjonale treningssenter for bordtennis ligger i Bærum kommune. Hallen har blant annet regulerbar belysning, som tilpasses bruken (trening eller konkurranse). Anlegget er anbefalt av Norges Bordtennisforbund.

Bakgrunn

Norges Bordtennisforbund (NBTF) har etablert sitt STIGA Nasjonale treningssenter for bordtennis på Fornebu. NBTF var i mange år på utkikk etter et sted i Bærum der det var mulig å etablere en permanent bordtennishall. Behovet for en hall hadde vært der i mange år, mye på grunn av bordtennislinjen på NTG, med tilhold i Bærum. Flere alternativer ble vurdert før de til slutt fikk en mulighet, sammen med kommunen, å bygge på Storøya i forbindelse med bygging av ny barneskole der.

Anlegget

Bordtennishallen består av en flate på 16 x 32 meter, 512 kvm. Av dette utgjør spilleflaten ca. 470 kvm.

Øvrige flater er til adkomst, oppholdsflater med bord og stoler. I tillegg kommer to lagerrom på totalt ca. 20 kvm. Takhøyden i hallen er 4 meter. Lysstyrken er 350 – 500 - 700 lux, som trinnvis kan reguleres.

En hall til forskjellig bruk

Bordtennishallen er samlokalisert med barneskole og liten flerbrukshall (22 x 30 m), noe som gjør at bordtennis, ved arrangementer, kan benytte begge haller samtidig. I den daglige bruken benyttes skolenes garderober, og skolen kan bruke bordtennishallen.

Brukere av hallen

Bærum kommune er eier og NBTF er leietaker. Hallen benyttes av NBTFs landslag, av bordtennis på Norges Toppidrettsgymnas (NTG), av Fornebu Bordtennisklubb og Storøya skole. NTG trener på dagtid og klubben fyller hallen med aktivitet på ettermiddag og kveld.

Økonomi

Hallen kostet totalt ca. 8 mill. Dette ble finansiert med spillemidler, programsatsningsmidler og en lik andel fra NBTF og Bærum kommune. Driftskostnaden er beregnet til ca. kr 150 000,- pr år som tilsvarer årlig leie.

Drift

Drift ivaretas av Bærum kommune.