Fokushallen

Fokushallen

Brukere har vurdert dette innholdet. Vi ville satt pris på din vurdering også. Logg inn og gi din vurdering!


Fokus bordtennisklubb, en av landets beste og største klubber i en årrekke, ble etablert i 1962 og etablerte landets første permanente bordtennishall. Uansett nivå og ambisjoner, ønsker klubben å tilrettelegge for at alle skal prestere best mulig ut fra egne forutsetninger.

 

Eier: Oslo kommune
Drifter: Fokus BTK
Anleggstype: Bordtennishall
Areal: 396 m2 spilleflate
Kommune: Oslo
Byggekostnad
Driftskostnad: Kommunal drift
År: 1979

Hjemmeside Fokus BTK

Bakgrunn

Klubben har en lang og innholdsrik historie som begynte med bordtennis i kjelleren hjemme hos familien Schierning i 1961. Klubben ble startet i 1962 og i 1965 gikk den videre til lokaler på Karlsrud skole. Men heldigvis var ambisjonene større enn som så.

Fokus ville ha Norges første bordtennishall. Hvordan dette skjedde kan ingen fortelle bedre enn tidligere primus motor, formann og hovedtrener for Fokus, Terje Dahl. Han gikk nemlig ut i pressen og etterlyste lokaler for å spille bordtennis. Les videre om historien til Fokushallen på klubbens hjemmesider: Fokushallens historie

Fokushallen ble åpnet i 1979 og var i full drift helt frem til Høyenhall skole brant i 1997. Fokus startet da med treninger i Ankerhallen i Oslo sentrum. I 2002 ble Fokushallen gjenåpnet etter brannen. Siden den gang har det vært full aktivitet der.

Anlegget

Fokushallen er en del av Høyenhall skole og ligger på Manglerud i Oslo. Hallen har i tillegg til spilleflaten garderober med dusj, lager og eget klubbrom. Hallen er en utbygd blinkjeller under Høyenhall skole på Manglerud. Utgraving og ferdigstillelse på dugnad med økonomisk støtte fra kommunen.

Annen informasjon

11 resultat(er)
Nedenfor vil du finne relatert innhold.
Innholdstype: Aktuelt

Anleggsnytt fra særforbundene uke 19 - 2020

Norges Bordtennisforbund tipser om klubbutviklingsprosjektet, der klubber blant annet kan søke om bordtennisbord til seg og til en barneskole. Wavepool og elvebølge vil kanskje bli...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: B72 Bordtennis

B-72-hallen

Da daværende leder av Bordtennisklubben av 1972 (B-72) fikk greie på at det skulle bygges en ishall i Lørenskog, tok de kontakt med kommunen for å få bygget på et "vedheng" som kunne brukes...

Innholdstype: Temaside

Banemål og areal

Når man detaljprosjekterer et idrettsanlegg er det viktig at man vet hvilke mål og krav som skal tilfredsstilles. Under finnes lenker til banemål, veiledere og tekniske krav. Det anbefales også at...

Innholdstype: Forbildeanlegg

Bjølsenhallen

Bjølsenhallens bordtennisdel er en spesialhall for bordtennis som er bygget i kombinasjon med to håndballhaller, tre mindre haller for kampsport m.m.

Innholdstype: Temaside

Bordtennisanlegg

Du vil her finne nyttige linker til nasjonale og internasjonale forbund, anleggsmanualer, veiledere og banemål til de ulike anleggstypene.

Innholdstype: Temaside

Fleraktivitetssal

Aktivitetssal, gymsal, treningsrom og tilleggsrom er alle navn på fleraktivitetssaler, som relativt enkelt kan tillrettelegges for forskjellige idretter og aktiviteter. Du vil her finne linker...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Tord Gulbrand Nordli

Harestua Arena

Harestua Arena med håndballflate, basishall og bordtennishall har gitt stor aktivitetsvekst i Lunner kommune. Harestua IL er «limet» i lokalsamfunnet, og nå ligger alt til rette for stedets...

Innholdstype: Veiledere
Idrettshaller - Planlegging og bygging

Idrettshaller - Planlegging og bygging

Denne veilederen utgitt av Kulturdepartementet (2016), i samarbeid med Norges idrettsforbund, olympiske og paralympiske komité og aktuelle særforbund, dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes...

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Thomas Møller

Jevnaker Bordtennishall

Jevnaker Bordtennishall er en eventyrhistorie om Jevnaker Bordtennisklubb som kun hadde 10 000 kroner og endte opp som halleier takket være godt samarbeid mellom klubb, lokalbank, kommune og forbund.

Innholdstype: Forbildeanlegg
Foto: Øystein Glåmseter (venstre) og GIA (høyre)

Lade Sportsarena - et flerbruksanlegg for bordtennis, taekwon-do og tennis

Tre idretter har samarbeidet om det 5 600 kvadratmeter store idrettsanlegget: taekwon-do, tennis og bordtennis. Et godt samarbeid og stor dugnadsånd har vært en avgjørende faktor for å få realisert...

Sider