Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 1002 treff

Anleggstype ()

Viser 10 av 1002 treff
Publikasjon

Kartlegging av ferdselshindringer i strandsonen

Rapport fra Fredrikstad kommune (2023)

Fredrikstad kommune ønsker en tilgjengelig strandsone hvor alle kan ferdes, men mange enkeltinngrep i strandsonen har over tid redusert tilgjengeligheten og ferdselsmulighetene. Kommunen valgte…
Publisert: 04.10.23Sist endret: 04.10.23
Verktøy

Behovs- og bærekraftsjekk for idrettsanlegg

Verktøy utviklet av Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har utviklet en sjekkliste for vurdering av søknader om spillemidler til idrettsanlegg. Sjekklisten innebærer både en vurdering av anleggsbehov og grad av bærekraftig gevinst.…
Publisert: 02.10.23Sist endret: 02.10.23
Nyhet

Anleggsnytt fra særforbundene uke 39 – 2023

Nyheter fra Norges Rytterforbund, Skiforbundet og Skytterforbundet

Høsten er over oss, og det er på tide å søke om momskompensasjon. Skiforbundet skriver om et frydefullt anleggsengasjement i Sør-Trøndelag, og Skytterforbudet annonserer nye rutiner for henvendelser…
Publisert: 28.09.23Sist endret: 28.09.23
Nyhet

Europakommisjonen med tiltak for å begrense utslipp av mikroplast

Europakommisjonen setter et tydelig standpunkt rundt framtida til mikroplast. Nå er det på tide å fase ut produkter som fører til mikroplastutslipp.
Publisert: 28.09.23Sist endret: 28.09.23
Verktøy

Kostnadsestimering av idrettsanlegg

Et verktøy fra NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi

Kostnader er en sentral parameter i ethvert anleggsprosjekt. Det er behov for kostnadsestimat på mange tidspunkter i prosjektet, f.eks. når prosjektet skal planlegges, når finansieringen skal vedtas…
Publisert: 27.09.23Sist endret: 27.09.23
Nyhet

FHI undersøker helseeffektene av å spille på gummigranulat

Les om FHIs kunstgress-studie

Hva er egentlig helsekonsekvensen av å spille på kunstgress? Og hvilken betydning har fyllmaterialet? Det skal FHI undersøke i Kunstgress-studien.
Publisert: 25.09.23Sist endret: 25.09.23
Forbildeanlegg

SiO Athletica kampsportanlegg

Et kostnadseffektivt anlegg til stor glede for Oslos studenter

Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ønsket å gi medlemmene mer å velge mellom, og med god kompetanse internt, kunne de etter kort tid åpne en ny kampsportsal. Det har blitt tatt godt imot av…
Publisert: 22.09.23Sist endret: 25.09.23
Nyhet

Brønnoppvarma kunstgress – en løsning for framtida

Tømtebanen i Kolbotn leverer langt bedre en forventet

Kolbotn IL tok klimasats, og etter tre år sto Tømtebanen klar. Den varmes opp av over 100 brønner, som hver og én skal sørge for helårsbruk og lav miljøpåvirkning. Erfaringene til nå tyder på at…
Publisert: 19.09.23Sist endret: 20.09.23
Publikasjon

Hvordan kan arkitekten være fasilitator for tidligfase i byggeprosjekter

Masteroppgave fra NTNU 2022

Basert på stortingsmelding 28: "Gode bygg for eit betre samfunn", er det skrevet en masteroppgave om arkitektens rolle i byggeprosjekters tidligfase. Oppgaven er blant annet skrevet med…
Publisert: 18.09.23Sist endret: 18.09.23
Nyhet

Anleggsnytt fra særforbundene uke 37 - 2023

Nyheter fra Gymnastikk- og turnforbundet, Skøyteforbundet, Skiforbundet, Luftsportforbundet, Friidrettsforbundet, Padleforbundet og Cykleforbundet.

Denne ukas anleggsnytt er ekstra fyldig, med ny turnhall i Søgne det store høydepunktet. I tillegg lyser Cykleforbundet ut spennende stillinger ved velodromen i Asker og Skøyteforbundet har satt ned…
Publisert: 14.09.23Sist endret: 28.09.23