Dialogkafe for økt brukerinvolvering

Verktøy fra KS

Brukermedvirkning, hvor ulike brukergrupper selv kommer med innspill ut fra egne ønsker og behov, er nødvendig for å få et vellykket idrettsbygg. Dette starter med å identifisere hvem brukerne av det kommende anlegget er, eller hvem man ønsker at det skal være.

I den grad brukerinvolvering gjøres i dag henvender denne seg ofte til de allerede etablerte lagidrettene. Ikke overraskende ønsker håndballaget en fin garderobe og en god håndballbane og fotballspilleren ønsker seg en god fotballbane. Men dette visste vi jo egentlig fra før.

Hva med alle de andre, som dog utgjør flesteparten av oss? Hvordan tilrettelegger vi for at småbarnsforeldre skal kunne kjøre sine tre barn til trening uten å måtte kjøre til tre ulike steder? Burde vi studert muligheten for å øke kollektivtransporttilbudet til det stedet vi ønsker å bygge idrettsanlegg før vi starter byggingen? Hvem er det som bor i nærområdet og hvordan får vi disse på trening?

Et idrettsbygg skal være et bidrag, ikke bare til idretten, men også for folkehelsen. For å mestre dette er man avhengig av å involvere de kommende brukerne av anleggene.

Dialogverktøy fra KS

KS har utviklet et dialogverktøy som skal bistå grupper i å løse ulike utfordringer innen folkehelsearbeid. Noen kaller det dialogkafe, hvor ulike brukergrupper, eller representanter for brukergrupper, fra lokalsamfunnet inviteres til idemyldring og hvor alle får lov til å komme med innspill. Eksempel på brukergrupper kan være idrettslag, idrettslærere, sykehjem, barnehager, personer med funksjonshemming samt foreldre og barn. På KS sine hjemmesider kan du laste ned deres dialogverktøy sammen med presentasjon over hvordan man kan gjennomføre prosessen.

Du finner KS sitt dialogverktøy her.