Søk

Filtrer søket ditt

Viser 10 av 1099 treff

Anleggstype ()

Viser 10 av 1099 treff
Tema

Bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning, tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24
Tema

Bærekraftsmål 2: Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
Publisert: 14.06.24Sist endret: 14.06.24