Søk

Filtrer søket ditt

Viser 6 av 6 treff
Viser 6 av 6 treff
Veileder

Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg

Veilederen gir praktiske råd for planlegging og bygging av idrettsanlegg for å følge opp regjeringens visjon og gjeldende lover for universell utforming.
Publisert: 04.04.16Sist endret: 16.08.21
Veileder

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv handler om fysisk tilrettelegging. Veilederen beskriver hvordan fysisk tilrettelegging kan gjennomføres med så liten miljøbelastning og så små inngrep i…
Publisert: 06.05.19Sist endret: 27.04.20
Veileder

Kartlegging av tilgjengelighet og universell utforming av friluftsområder

Dette er en veileder for kartlegging av tilgjengelighet i friluftsområder, som blant annet utfartsområder, nærturområder og badeplasser. Det legges særlig vekt på kartlegging av tilgjengelighet for…
Publisert: 14.02.18Sist endret: 16.12.21
Veileder

Universell utforming av uteområder – Krav og anbefalinger

En veileder fra Universell Utforming AS

Hvilke krav stilles til universell utforming? For å inkludere alle og skape like muligheter for deltagelse, livskvalitet og god folkehelse er universell utforming av bygg og idrettsanlegg viktig. Det…
Publisert: 05.05.23Sist endret: 05.05.23
Veileder

Skiltveileder: Sørg for at alle finner frem

En veileder fra Universell Utforming AS

God og riktig skilting er essensielt for at alle skal finne frem, uavhengig av funksjonsevne. Denne veilederen vil hjelpe deg til å hjelpe andre med å finne veien.
Publisert: 29.03.23Sist endret: 29.03.23
Veileder

Universell utforming av flerbrukshaller – eksempelsamling

En veileder fra Universell Utforming AS

Lurer du på hvordan du kan sørge for universell utforming i idrettsbygg? Denne veilederen gir nyttige tips og eksempler.
Publisert: 12.04.23Sist endret: 12.04.23