Logo Norges Idrettshøyskole, Universitetet i Tromsø og Helsedirektoratet

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet

Rapport fra Helsedirektoratet, NIH og UiT (2017)

Dette er en av tre rapporter som ser på fysisk aktivitet, omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet i den voksne norske befolkning. Rapporten inneholder data og analyser knyttet til utbredelse av fysisk aktivitet, bruk av anlegg og virkemidler for fysisk aktivitet. Den er skrevet på oppdrag av Helsedirektoratet, bygger i stor grad videre på de to første rapportene, og tar utgangspunkt i datagrunnlaget for fysisk aktivitet og anlegg som fremkommer gjennom Ipsos MMIs Norsk Monitor-undersøkelser.

Innholdsfortegnelse

  1. Introduksjon
  2. Fysisk aktivitet og sosial ulikhet - utviklingstrekk og status
  3. Oppslutningen om ulike typer aktivitet
  4. Treningssammenhenger
  5. Motiver for fysisk aktivitet og trening
  6. Barrierer mot fysisk aktivitet og trening
  7. Spillemidler og anleggsfordeling
  8. Bruk av idrettsanlegg
  9. Innvandrere - fysisk aktivitet, aktiviteter, treningssammenhenger, motiv/barrierer og anleggsbruk
  10. Sammendrag og anbefalinger


Rapporten er vedlagt.