KG2021 logo

Treningskamper mellom Flatås IL og Råde IL

Aktuelt fra prosjektet KG2021

I forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) er det bygd flere pilotbaner uten kunstig ifyll. Pilotbanene består testkrav fra FIFA, men brukere av banen uttrykker at banen ikke tilfredsstiller deres ønsker for hvordan en bane skal oppleves ved bruk. Det har vært ønskelig å innhente brukererfaring fra banene for å se etter sammenhenger mellom opplevd følelse av banen mot resultater fra FIFA-testene.

Brukererfaring

Den 29. februar 2020 var det duket for treningskamper mellom Råde IL og Flatås IL i Flatåshallen i Trondheim, ledet av idrettslagene selv. Begge disse idrettslagene er med i prosjekt KG2021, og har én eller to gummigranulatfrie kunstgressbaner.

Ett av målene med kampene var at Råde IL skulle få teste det nye kunstgressdekket i hallen, ved å kjenne på kroppen hvordan det er å spille på det. Det ble spilt tre omganger á 30 minutter, med noe pause mellom kampene.

Det andre målet var å få samlet inn brukererfaring fra spillerne, og de fylte ut en spørreundersøkelse i pausene.

Innsamling av datamateriell

En av pilotundersøkelsene til arbeidspakke Idrett i KG2021 går ut på å kartlegge brukerens subjektive opplevelse av kunstgressbaner. Mellom omgangene svarte spillerne på et elektronisk spørreskjema, hvor de blant annet ble bedt om å svare på opplevd hardhet, opplevd glatthet og hvilke sko spilleren brukte. Mellom omgangene ble spillerne oppfordret til å bytte sko, for så å svare på nytt skjema i neste pause.

Data til prosjektfag ved NTNU

Etter treningskampene svarte spillerne på et spørreskjema utarbeidet av en studentgruppe tilknyttet KG2021 gjennom prosjektfaget Eksperter i Team (EiT) ved NTNU. Her fikk spillerne anledning til å informere om sin subjektive opplevelse av banen og å utdype gjennom fritekstsvar.

Brukererfaring vil publiseres i egen rapport her på godeidrettsanlegg.no. Den kan også bli tilsendt ved å ta kontakt på kg2021@siat.ntnu.no.

Seminar etter treningskampene

Aktuelle studentoppgaver

På slutten av dagen ble det presentert seks studentoppgaver (tre bacheloroppgaver og tre EiT-oppgaver). Oppgavene er tilknyttet KG2021, og veiledet av prosjektet gjennom Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT). Arbeidsnavnene for prosjektene er:

  1. Mikrobiologisk analyse av kunstgress (BSc)
  2. Vinterdrift og slitasje på en 4G-kunstgressbane (BSc)
  3. Miljøpåvirkninger av kunstgressbaner – med fokus på tungmetaller (BSc)
  4. Er et robotkonsept lønnsomt i testing av kunstgressbaner? (EiT)
  5. Kartlegging av CO2-avtrykk til dagens kunstgressbaner (EiT)
  6. Utvikling av framtidens kunstgressbaner (EiT)

 

Etter presentasjonene var det mulighet for diskusjon og tilbakemeldinger til studentene. Representanter fra Norges Fotballforbund, Viken Fylkeskommune og SIAT, samt spillere og trenere i Flatås IL og Råde IL kom med flere spørsmål til studentene, og tilbakemeldinger om at dette er nyttige studentoppgaver.

Presentasjonene ligger som vedlegg i denne saken.

Biomekanikk i fotballsammenheng

Linda Marie Hansen ved SIAT og KG2021 holdt et introforedrag om biomekanikk i fotballsammenheng. Det var en innføring i hva biomekanikk egentlig er, hvorfor kunnskap om biomekanikk er viktig for kunstgressbaner, faktorer som kan påvirke interaksjonen mellom sko, spiller og underlag, og en innføring i hva arbeidspakken Idrett gjør i KG2021-prosjektet og hvorfor.

Kort oppsummert er biomekanikk mekaniske prinsipper anvendt på menneskelig bevegelse. Dette kan gi viktig informasjon om spillernes ønsker/krav til en kunstgressbane.

Det er mange faktorer som kan påvirke interaksjonen mellom bane, spiller og sko. Tar man hensyn til alle variabler som påvirker interaksjonen, ender man med flere tusen mulige kombinasjoner. Det vil være en umulig oppgave å undersøke alle variabler og kombinasjoner. Dette betyr at man må finne de variablene og kombinasjonene man tror er viktigst og som vil ha størst betydning for brukeropplevelsen, og studere disse videre.

Presentasjonen ligger i samme vedlegg som studentpresentasjonene.