Logo International Association for Sports and Leisure Facilities

Trender for fremtidens idrettsfasiliteter

International Association for Sports and Leisure Facilities (IAKS) har kommet frem til 11 trender som de mener vil prege fremtidens idrettsfasiliteter.

De 11 trendene IAKS spår frem mot 2020 er:

 1. Det offentlige rom blir en fritidsfasilitet
 2. Multifunksjonalitet får økende betydning
 3. Infrastruktur for å imøtekomme milde fysiske aktiviteter
 4. Behov for utvidet tilgjengelighet for alle brukergrupper (universell design)
 5. Økonomiske utfordringer gir behov for bæredyktige forretningsmodeller
 6. Allsidig utvikling av markedssegmenter
 7. Utfordringer knyttet til fasiliteter i byer og på mindre steder
 8. Fokus på sikkerhet for å skape trygge fasiliteter
 9. Effekten av klimaendringer
 10. Multimediefasiliteter
 11. Økende harmonisering av internasjonale kvalitetsstandarder  

Last ned flyeren fra IAKS for å lese mer om de ulike trendene.

Du kan også lese om de i artikkelen: 11 trends for fremtidens idrætsfaciliteter fra Idrættens Analyseinstitut (08.02.2018).