Logo Kulturdepartementet

Spillemiddelordningen endres

Kulturdepartementet har meddelt kommuner og fylkeskommuner at spillemiddelordningen fra og med i år vil endres. Blant annet vil idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning avvikles. Søknadsrunden for 2020 vil åpne først 1. september, og ikke i juni som tidligere.

Blant de viktigste endringene å ta til seg allerede nå, er at "anlegg som har byggestart f.o.m. 15. juni 2019 ikke behøver idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å søke tilskudd. Dette gis ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at anlegg hvor byggestart er igangsatt tidligere enn 15. juni 2019, må ha fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning for å kunne kvalifisere for tilskudd." Dette betyr dog ikke at anleggene som skal bygges ikke skal være funksjonelle for de idretter eller aktiviteter som anlegget er ment for.

De endelige bestemmelsene vil være tilgjengelige når søknadsrunden starter opp i september. Inntil da kan du laste ned brevet som ligger vedlagt og/eller kontakte din kommune/fylkeskommune.