KG2021 logo

Miljøvennligere kunstgress hos Teie IF

Aktuelt fra KG2021

Som en av pilotbanene til prosjektet KG2021 har Teie IF resirkulert en forurensende kunstgressbane med gummigranulat og lagt et mer miljøvennlig kunstgress med innfyll av sand og olivenstein. I tillegg har de ryddet vekk 470 tonn jord infisert med granulat fra den gamle banen. Ledere og spillere er veldig fornøyd med de nye banene, og klubben deler gjerne sine erfaringer med andre. Her kan du se en informasjonsvideo de har laget om det nye anlegget.

Presentasjonsvideo fra Teie IF Fotball 3.mai 2021

I 2016 startet Teie IF arbeidet med å oppgradere Meny Teie Idrettspark. Med omtrent 50 lag i seriespill var kapasiteten på det gamle anlegget for dårlig, og det ble gjennomført en mulighetsstudie for å se hvordan man kunne dekke kapasitetsbehovet. Samtidig som klubben ville øke kapasiteten for fotballtrening og kamp ville man lage et miljøvennlig anlegg med høy kvalitet og lav skaderisiko for spillerne. I tillegg var det et ønske om å tilrettelegge for andre aktiviteter. Ved siden av fotballbanene ble det derfor etablert en utendørs treningspark og en enkel pumptrack for sykling.

Miljøvennligere kunstgress

Den gamle kunstgressmatta ble sendt til Re-Match i Danmark, der nær 80 % ble resirkulert og returnert som materiale til en ny bane. Blant annet ble fiber, backing og SBR-granulat brukt som komponenter i en ny helstøpt PAD. Også en gammel bane med naturgress ble renovert og fikk kunstgressdekke. Begge de nye kunstgressbanene har fått naturvennlig innfyll av sand og olivenkjerner, for å redusere problematikken med forurensning av nærmiljøet. Som for de fleste andre kunstgressbaner med gummigranulat var det utfordringer med at granulaten havnet utenfor banen og forurenset naturen rundt, særlig i forbindelse med snømåking. For å rydde opp i dette har Teie IF fjernet 470 tonn med forurenset jord rundt den gamle kunstgressbanen.

Arbeidet til Teie IF har blitt mye omtalt, ikke bare lokalt. Også riksdekkende medier og internasjonale organisasjoner har lagt merke til prosjektet. Teie IF har fått mange gode tilbakemeldinger og vil gjerne dele sine erfaringer med andre. Rundt 20 klubber og kommuner har meldt sin interesse og ønsker å komme på befaring.

Videofil
Teie IF presenterer sitt nye idrettsanlegg med et mer miljøvennlig kunstgress.