Lesetips: Bevegelsesrik byutvikling

Lesetips: Bevegelsesrik byutvikling

Tankesmedjan Movium ved SLU og Riksidrottsförbundet har sammen gitt ut eksempelheftet "Bevegelsesrik byutvikling - er det plass til idrett og aktivitet når byen fortettes?" (Originaltittelen er "Rörelserik stadsutveckling - Finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir tätare?"). Her kan du lese om eksempler på hvordan man har lagt tilrette for fysisk aktivitet i nye nabolag.

Eksempelheftet finner du på Riksidrottsförbundet sine nettsider: Kommunerna har slutat planera för idrott och fritid

Mer informasjon om heftet fra heftet sin bakside:

"Idrott, rörelse och aktivitet är viktiga delar av folkhälsan och den hållbara utvecklingen. Sveriges befolkning ökar ständigt och många av våra städer växer och förtätas. Sverige har historiskt varit ett föredöme när det gäller att bereda plats för idrott och aktivitet i våra urbana miljöer. Men ingen kan leva på gamla meriter. Nu måste vi sätta fokus på den negativa utveckling och värna det urbana motionslandskapets framtid.

Denna exempelsamling har tillkommit på initiativ av Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Movium vid SLU. Vi har försökt att kombinera reflektioner med konkreta exempel och adderat ett historiskt perspektiv kopplat till rörelserik stadsbyggnad. Ambitionen med projektet har varit att presentera en koncentrerad exempelsamling till Almedalen 2019 i samband med vårt gemensamma seminarium där. I ett längre perspektiv räknar vi med att utveckla samarbetet för att bidra till en hälsosam och hållbar stadsutveckling i framtiden."