Logo Kulturdepartementet

Kulturdepartementets nye anleggsregister er lansert

2. oktober 2017 ble det nye anleggsregisteret til Kulturdepartementet lansert. Her finner du blant annet søknadsskjemaer for spillemidler til idrett- og friluftsanlegg, og en ny og bedre funksjon for å søke etter anlegg.

Gå til anleggsregisteret.no for å ta i bruk det nye anleggsregisteret!

I og med at kommunene og fylkene fikk tilgang til det nye systemet for saksbehandling samme dag, kan det ta litt lengre tid enn vanlig med å få svar på spørsmål om spillemidler.