Kommunevåpen Kongsberg kommune

Kartlegging av aktivitet i Kongsberg

Kongsberg kommune vil måle aktivitet gjennom en digitalisering av sine idretts- og aktivitetsflater

Kongsberg kommune samarbeider med TeBe Sport om å digitalisere og automatisere måling av innbyggernes bruk av tilgjengelige aktivitets- og idrettsanlegg. Det vil bli automatisk tellet, målt og analysert aktivitet på en rekke aktivitets- og idrettsflater i Kongsberg.

Målet med prosjektet er å automatisk samle inn informasjon om hvordan brukerne utnytter og beveger seg på turstier, hvor mange som utnytter badeplassene og hvor mange som driver aktivitet i idrettshallene. Denne informasjonen brukes så til å kunne tilrettelegge for gode brukeropplevelser, sikre en bærekraftig utvikling, tilføre ressurser der hvor de har best effekt, samt se hvordan ulike tilpasninger og endringer påvirker hvordan aktivitetsflatene brukes.

- Løsningen fra TeBe Sport vil gi oss en god innsikt i hvordan de valgte aktivitetsflatene i Kongsberg brukes. Dette vil vi igjen bruke til å forbedre tilbudet til våre innbyggere, sier Linda van der Spa, rådgiver i  utvikling og anlegg, Kongsberg kommune.

Overvåkning av antall besøkende i hall
Brukerne får informasjon om "overvåkingen". Foto: TeBe Sport.