Logo Lokale og Anlægsfonden

Jenter og idrettsanlegg

Lokale og Anlægsfonden (LOA-fonden) har siden 2015 satset på idrett- og aktivitetsanlegg som skal være mer tiltalende for jenter enn hva tradisjonelle anlegg har vært.

Gode råd om idrett- og aktivitetsanlegg for jenter: 

  • Progresjon: Anlegget må ikke være så styrende at det ekskluderer de som ikke har erfaring med idrett, men skal heller være en arena for utvikling.
  • Organisering: Anlegget i seg selv er ikke nok - organisering og aktivitet må samkjøres med anlegget.
  • Oppholdssoner: Fitnessentre og shoppingsentre kan inspirere til bruk av idrettsanlegg - steder hvor jenter liker å være.
  • Uteområde og reiseveg: Tenk ikke bare på hva som foregår i bygget, men også utenfor og på veien dit. 
  • Ankomst og inviterende rammer: Senk terskelen for å tre inn i rommet/anlegget og synliggjør aktiviteten som foregår der - uten at de aktive føler seg eksponert. Besøk gjerne nettsiden til LOA-fonden: Vodskov Kultur & Idrætscenter, som er et godt eksempel.
  • Åpen program: Et åpent program vil inspirere til kreativ og uformell bruk av anlegget, men finn en god balanse.
  • Estetisk og funksjonell robusthet: Jenter setter pris på flotte rammer, men de skal også være funksjonelle. 

 
Punktene over er hentet fra nettsiden til LOA-fonden: Vigtige kvaliteter når vi taler piger og idrætsfaciliteter, som kan leses for mer informasjon.