To barn fordypet i en skrivebok.

Hvordan kan barn bli en del av brukerinvolveringen?

Brukermedvirkning i idretts- og nærmiljøanleggsprosjekter kan være utfordrende. Å involvere barn (og ungdom) i prosessen, kan oppleves som enda vanskeligere. I februar ble det arrangert et seminar, "By i barnehøyde", i regi Oslo kommune ved Bymiljøetaten. I denne saken får du informasjon om presentasjonene fra seminaret, som blant annet gir deg tips til hvordan du involvere barn i anleggsprosesser.

Presentasjonene finner du under "by i barnehøyde" på nettsiden til BAD, PARK og IDRETT. 

Den ene presentasjonen ble holdt av Hanne Marte Furset, medvirkningskoordinator i Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Hun presenterte noen aktiviteter man kan arrangere for å få medvirkning fra barn og unge i byutvikling, og mange av tipsene er også nyttig for den som skal bygge idretts- eller næarmiljøanlegg. Hele presentasjonen er lagt ved denne saken.