Logo Design og arkitektur Norge

Folketråkk: En nasjonal medvirkningsplattform

Design og arkitektur Norge (DOGA) har utarbeidet en nasjonal plattform til støtte for kommuner, planleggere og andre aktører i deres arbeid med å involvere innbyggere i samfunnsutviklingen. Plattformen består av metoder og verktøy som sikrer at alle får tilgang og innflytelse i planprosesser.

Folketråkk

Portalen Folketråkk beskriver hva medvirkning i planprosesser er, gir forslag på metoder og verktøy som kan brukes i medvirkningsprosessen og presenterer eksempler på hvordan medvirkning er gjennomført på en god måte i ulike planer og prosjekter.

Folketråkk omhandler ikke spesifikt idretts- og nærmiljøanlegg, men i Plan- og byggningsloven står det at "Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private." Derfor er denne portalen nyttig for den som også skal bygge idretts- eller nærmiljøanlegg.

Om DOGA

Design og arkitektur Norge er et kompetanse- og formidlingssenter for design, arkitektur og byutvikling. Senteret formidler egen og andres kunnskap og bygger på den måten kompetanse om design og arkitektur i næringsliv og offentlig sektor. Du kan lese mer om DOGA her: Design og arkitektur Norge (hjemmeside)