Tiltak for å redusere granulatflukt

Tips fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet gir her eksempler på tiltak for å redusere svinnet av granulat på kunstgressbaner.

Tiltak for å redusere utslipp kan være:

  • Fysiske barrierer rundt baneområdet.
  • Sandfang i drenssystemet på anlegget.
  • Rutiner for fjerning av granulat fra klær og sko.
  • Manuell oppsamling, rensing og tilbakeføring av granulat.
  • Bruk av rist, filtre eller andre oppsamlingsmetoder.
  • Sette av egnet plass for snølagring, helst med fast dekke og/eller fiberduk.
  • Ved bruk av snøfreser, vær sikker på at snøen havner på egnede plasser, og ikke i omgivelsene utenfor anlegget.