Krav til badmintonanlegg

Veileder fra Norges Badminton Forbund

Denne veilederen om badmintonanlegg er utarbeidet av Norges Badminton Forbund. Den angir banemål og andre krav som stilles til et badmintonanlegg.

Veilederen finnes også på Norges Badminton Forbunds hjemmesider.

Innhold

Veilederen er inndelt i følgende kapitler:

  1. Banen
  2. Vegger og tak
  3. Beslysning
  4. Utstyr i hallen
  5. Annen informasjon, f.eks. tilskueranlegg, varmeanlegg


Se også veilederen for idrettshaller: