Logo NTNU

Kunstgress til avhending

Prosjektoppgave fra faget "Eksperter i team" 2022

Utgangspunktet for denne EiT-oppgaven var en interesse for å undersøke hva som skjer med avhendede kunstgressbaner. Studentgruppen har gjennomført intervjuer med avhendingsbedrifter, Norges fotballforbund, fotballkretsene, idrettslag, kommuner og fylkeskommuner, for å finne svar på nettopp dette.

Om Eksperter i Team

Eksperter i Team (EiT) er et mastergrademne der studentene utvikler sin tverrfaglige samarbeidskompetanse. Emnet er obligatorisk for alle studenter på master- og profesjonsnivå ved NTNU. Studentene styrer selv problemstilling for oppgaven og besvarelse av denne, med noe veiledning.

Les mer om Eksperter i Team på NTNU SIAT sine sider.

Sammendrag

Denne oppgaven tar for seg avhending av kunstgressbaner i Norge. Den valgte oppgaven «Hva skjer med kunstgress når det byttes ut?» er gitt av NTNU SIAT. Det har likevel ikke blitt gitt noen konkrete føringer for innholdet av rapporten, men kun råd og veiledning for hvilke innfallsvinkler som kan være aktuelle. Formålet med denne rapporten er å redegjøre for hva som skjedde med kunstgressbanene som ble skiftet ut i 2021. Følgende problemstilling ble utarbeidet for denne rapporten:

Hvor ender kunstgressbaner etter endt levetid?

For å besvare denne problemstillingen ble det gjennomført intervjuer med avhendingsbedrifter, NFF, fotballkretsene, idrettslag, kommuner og fylkeskommuner. Resultatet fra intervjuene og samtalene viste at det var 75 baner som ble rehabilitert dette året. Fremstillingen i figur 1 viser hvordan disse banene er fordelt utover fotballkretsene i Norge. Blant disse banene har majoriteten blitt sendt til avhendingsstasjoner som Re-Match og TeBe Sport, som vist i figur 2. Likevel viste resultatene at enkelte av banene var utfordrende å gjøre rede for. Disse banene var enten sendt til forbrenning, deponering eller gjenbrukt lokalt.
 

Antall avhendede kunstgressbaner i 2021
Figur 1: Antall avhendede kunstgressbaner i 2021. Trøndelag har flest avhendede kunstgressbaner, etterfulgt av Agder.

Kakediagram av avhendere
Figur 2: Kakediagram som viser oversikten av avhendere av kunstgress i 2021.

Lese oppgaven?

 

Prosjektoppgaven kan bli tilsendt i sin helhet ved å ta kontakt på e-post: kontakt@siat.ntnu.no.