KG2021 logo

Hva gjør kunstgresset ditt slitt?

En undersøkelse av faktorer som kan slite på kunstgresset

Denne rapporten setter søkelys på påvirkende faktorer som kan bidra til degradering av kunstgressfiber. Med degradering menes endringer i fiberets egenskaper som for eksempel tap av styrke, økt stivhet og fargeendringer. Rapporten er skrevet gjennom støtte av Handelens Miljøfond og i forbindelse med prosjektet Kunstgress 2021 (KG2021) for Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved NTNU sommeren 2020.

Sammendrag av rapporten

Mikroplastutslipp fra kunstgressfiber?

Det er mye snakk om hvordan ifyllet i kunstgressbaner brytes ned og slippes ut i miljøet som mikroplast. Dersom begge komitéene i EU sitt kjemikaliebyrå (ECHA) blir enige om et forbud mot fyllmaterialer som inneholder mikroplast, kan kunstgressbaner uten tilsats av syntetisk ifyll være et godt substitutt [1]. Kunstgress med dobbelt lag av gressfiber må da kunne erstatte egenskapene til ifyllet, noe som gjør at det stilles høyere krav til fiberet med tanke på levetid og bevaring av spillegenskaper.

Flytskjema over de ulike faktorene som bidrar til slitasje av kunstgresset.
Figur 1: De ulike faktorene som bidrar til degradering av kunstgressfiber. Mekanisk degradering innebærer vedlikehold (regelmessig og vinterdrift) og bruk av banen. Kjemisk degradering innebærer UV-stråling og overflatetemperatur på kunstgressbanen.

Mekanisk degradering som følge av vedlikehold og bruk

Gjennom litteratursøk ble det utarbeidet et flytskjema hvor faktorene som kan bidra til degradering ble delt inn i mekanisk- og kjemisk påvirkning. Mekanisk slitasje vil forekomme fra manglende og dårlig vedlikeholdsarbeid i kombinasjon med bruk av banen. Økt slitasje kan forekomme ved mangel på vedlikehold som ujevn fordeling av ifyll, og kjøring med større hastigheter enn anbefalt i [2]. Ved bruk av banen vil områder nær inngangen og i 16-meteren oppleve større slitasje enn andre. Ved fritidsbruk vil det være fornuftig å unngå disse områdene for å skåne gresset og sikre lang levetid.

Bilde av fiberansamling på vedlikeholdsmaskiner.
Figur 2: Uønsket opphoping av kunstgressfiber på vedlikeholdsutstyr. Foto: Bjørn Aas.

Kjemisk degradering fra UV-stråling og endringer i overflatetemperatur

Banen og fiberets egenskaper vil endre seg som følge av oppvarming og nedkjøling. Kjemisk degradering vil derfor forekomme naturlig på en kunstgressbane, avhengig av de klimatiske forholdene der banen er lokalisert. UV-stråling ble funnet til å være en av de størst påvirkende faktorene som fører til kjemisk degradering. Tidligere forskning peker både på tap av styrke og misfarging av kunstgresset som følge av UV-stråling. I vintersesongen vil kald overflatetemperatur føre til stivere fiber, noe som øker sjansen for at fiber knekker ved bruk. På solfylte dager vil oppvarming av kunstgresset kunne føre til utvidelse av gressfiberet.

Referanser

[1] European Chemicals Agency (ECHA), "RAC backs restricting intentional uses of microplastics," ECHA, Helsinki, 2020.

[2] Kulturdepartementet, «Veileder V-0975 B: Kunstgresshåndboka,» Kulturdepartementet, Oslo, 2015.

Om Handelens Miljøfond

Handelens Miljøfond er Norges største private miljøfond og støtter prosjekter som reduserer plastforsøpling, øker plastgjenvinning og reduserer forbruk av plastbæreposer. Handelens Miljløfond skal:

  • Redusere plastforsøplingen
  • Øke plastgjenvinningen
  • Redusere forbruket av plastbæreposer

Du kan lese mer om Handelens Miljøfond på deres hjemmeside.