Logo Lokale og Anlægsfonden

Evaluering av fire danske svømmeanlegg

Rapport fra 2018

Hva er et velfungerende svømmeanlegg? I denne rapporten evalueres fire nye svømmeanlegg i Danmark: Valby vandkulturhus, Vejen idrætscenters svømmehal, Taastrup svømmehal og Ringkøbing svømmehal. Alle fire er oppført i perioden 2012-2016, og retter seg mot forskjellige målgrupper. Evalueringen har et utviklingsperspektiv med formål om å inspirere til visjoner og prioriteringer som skal avklares i forbindelse med oppføring av nye svømmeanlegg.

Utviklingen av et velfungerende svømmeanlegg er ikke en lett oppgave. Evalueringen peker samlet sett på at det kreves en rekke valg og prioriteringer. NIRAS har derfor samlet fire punkter som kan være veiledende i arbeidet med utvikling av nye og velfungerende svømmeanlegg:

  • Velfungerende til hva og for hvem?
  • Nytenkning med omhu
  • Små grep kan løfte brukeropplevelsen
  • Et samlingssted i lokalsamfunnet

Rapporten viser hvordan de nye svømmeanleggene brukes av en rekke forskjellige brukergrupper med mange forskjellige behov og bruksmønstre. Evalueringen viser generelt en stor tilfredshet med svømmeanleggene, men også at hvert system har spesielle styrker og begrensninger i forhold til spesifikke aktiviteter og brukergrupper.

Last ned rapporten fra LOA-fondens nettside: Evaluering af fire nye svømmeanlæg