Illustrasjon: Nærbilde av kunstgress

Kunstgress på tilbakegang?

Etter vel 20 år med kunstgress og økende miljøbevissthet, er det stadig flere røster mot kunstig gress.

Artikkelen er mer enn 3 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Brukstid vs Miljø

Fagbladet Fritid & Park i Sverige skriver i en artikkel¹ at kritiske argumenter og innvendinger har overtatt for entusiasmen for kunstgress, som sammenlignet med naturgress har en tredoblet brukstid. Kunstgress er i realiteten plast tillaget og basert på råolje, mikset med ulike kjemiske midler og metaller blant annet zink, bly og kobber. Lund kommunes miljøavdeling har i sin kjemikalieplan "LundaKem" for de nærmeste årene, fått gjennom et totalforbud for blant annet kunstgress. Ambisjonen med Lundakem er at beboerne i Lund skal få et totalt giftfritt miljø.

Kan hybridgress være løsningen?

Enhetssjef Håkan Zetterstrand uttaler at vi ikke ensidig kan se til antall brukstimer på kunstgress, men må se gevinsten i et lengre perspektiv og peker på hybridgress som alternativ. Hybridgress er 90 % naturgress, med en mindre del kunstig innslag som blant annet skal forsterke og armere rotsystemet slik at naturgressbanen fremstår mer robust og kan tåle mer.

Referanser:

¹: 2. utgave februar/mars 2018. Publisert med tillatelse fra Fritid & Park i Sverige.