KG2021 logo

Kunstgress og miljøpåvirkning

Gjennom prosjektet KG2021 arbeider Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) med å utvikle kunnskap om kunstgressflater, med vekt på miljøpåvirkning, levetidskostnad og idrettsfaglige krav. Gummigranulat fra kunstgressbaner er ifølge Miljødirektoratet en av de største kildene til mikroplastspredning i Norge. På bakgrunn av dette er det besluttet å innføre en forskrift om tiltak for å hindre spredning av gummigranulat.

Miljødirektoratet med ny forskrift

Det foreligger nå et utkast til forskrift, utarbeidet av Miljødirektoratet. Forskriften vil naturlig nok omfatte fysiske tiltak rundt kunstgressbanen, i form av blant annet sikkerhetssoner, kanter/gjerder, fotskraperister, granulatfeller og snødeponi. Beregnet tilleggskostnad for disse tiltakene er anslått til 1,6 millioner NOK ekskl. mva. for en 11-er bane ifølge Miljødirektoratet. Med en frist for gjennomføring innen 1. januar 2021 vil dette føre til et betydelig investeringsbehov for alle kunstgressbaner der det er valgt å benytte gummigranulat.

Lavere levetidskostnad uten gummegranulat

For en kunstgressbane med en antatt levetid på ca. 10 år er levetidskostnad avgjørende for eier. Beregninger gjort i SIAT viser at de nye 4G-systemene uten gummigranulat vil ha vesentlig lavere levetidskostnad enn 3G-systemene med gummigranulat, selv uten krav til ekstra fysiske tiltak.

Les mer:

Prosjektet KG2021 kan du følge på nettsidene til SIAT. 

Les mer om forslaget til den nye foreskriften på Miljødirektoratets hjemmeside: Mulig å hindre mikroplast-utslipp fra kunstgressbaner