Forside til rapport, med illustrasjon av barn i basseng.

Hvem er badegjesten?

En rapport fra Dansk Svømmebadsteknisk Forening

"Nina er gået i bad" synger Povl Dissing i visen "Svantes lykkelige dag". Men, hvem andre går i bad?

SIAT har gjennom mange år kartlagt bruk av bade- og svømmeanlegg i Norge, og en gjennomgående usikkerhet er størrelsen på de tre hovedgruppene av brukere:

  • Idrett
  • Skole
  • Andre badegjester


Kunnskap om dette er viktig for planlegging av bade- og svømmeanlegg, men i enda større grad for budsjettering av drift. Det er vist gjennom forskning ved SIAT at antall badende kan brukes til å beregne driftskostnader, spesielt kostnader for vann og energi. Tilskuddsordningene til anlegg for idrett har klare føringer på tilgjengelighet for idrett og allmenheten, og samtidig begrensinger for hvilken kommersiell aktivitet som kan forekomme i et idrettsanlegg.

Mer kunnskap om hvem som bruker bade- og svømmeanlegg er viktig.

En dansk rapport utarbeidet av Dansk Svømmebadteknisk Forening beskriver resultatet av en slik undersøkelse, og er nyttig lesing for de som eier og driver bade- og svømmeanlegg.

Rapporten "Badegæster i Danmark" er publisert på epaper.dk, hvor du kan lese mer.