Haug av sammenrullede deler av kunstgressunderlag

Hva skjer med det gamle kunstgressdekket?

Skal du legge nytt kunstgress på banen din? Det er viktig å kontrollere at det gamle kunstgressdekket ikke ender opp hos useriøse aktører, noe som denne dokumentaren fra Nederland viser.

Dagens avfallsstrategi og tolkning

I debatten om kunstgress, mikroplast og idrettens rolle blir ofte temaet avgrenset til valg av produkt, egenskaper for bruker og eier, og ikke minst kostnader. Det er mindre fokus på hva som skjer med kunstgress som fjernes. Avfallsstrategien slik den kan tolkes fra EU sine retningslinjer er basert på at anleggseier alltid har det overordnede ansvaret. Dette ansvaret kan delegeres og utvides, men aldri avgrenses. Eksempelvis er det slik at en driftsentreprenør som forvalter et anlegg kan bli ansvarlig for miljøpåvirkning som følger av hans arbeid. Det er imidlertid anleggseier som er ansvarlig for at avfall som avhendes blir levert til egnet mottak og behandlet slik det skal.

Deportering

I dagens marked skjer deportering av gammelt kunstgress ofte som en del av et prosjekt med legging av nytt dekke. Praktiske løsninger finnes av ansvarlig entreprenør, og dersom det ikke er lagt føringer i kontrakt på hvordan dette skal gjøres vil entreprenør antakeligvis finne en løsning som tilfredsstiller hans krav og økonomiske ramme.

Utfordringer og avfallsproblematikk

Internasjonalt er returordninger for kunstgress i ferd med å bli en stor utfordring, fordi mengden avfall øker raskt. Det er derfor viktig å påse at det gamle kunsgresset ender opp hos en aktør som gjennomfører resirkuleringen på en tilfredstillende måte. Dokumentaren fra Zembla i spilleren herunder gir deg perspektiver rundt denne avfallsproblematikken.
 

Zembla: Dokumentar om kunstgressavfall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zembla er en nederlandsk TV-dokumentarserie, som fokuserer på grundig journalistikk innen kontroversielle temaer. På nettsiden til Zembla kan du lese og se mer.