Logoen til Europakommisjonen

Europakommisjonen med tiltak for å begrense utslipp av mikroplast

Europakommisjonen setter et tydelig standpunkt rundt framtida til mikroplast. Nå er det på tide å fase ut produkter som fører til mikroplastutslipp.

Europakommisjonen kunne nylig fortelle at de har vedtatt flere tiltak som begrenser bruk av mikroplast som tilsettes produkter under EUs kjemiske lovgivning, kjent som REACH. Disse nye reglene er utformet for å hindre utslipp av omtrent en halv million tonn mikroplast, og vil forby salg av mikroplast. Reglene regulerer også salg av produkter som inneholder mikroplast og som frigjør dem under bruk.

Unntak og overgangsperioder vil gjelde der det er rimelig begrunnet. Avgjørelsen markerer et avgjørende skritt i kampen mot plastforurensning.

Tiltakene er i tråd med hva som har vært kommunisert i lengre tid, samt konkrete signaler fra sensommeren. Norges Fotballforbund skrev i midten av august at et EU-forbud mot gummigranulat ville bli vedtatt, etter at en EU-talsperson hadde bekreftet at det ikke hadde kommet innvendinger i høringsperioden. Du kan lese NFF-saken i sin helhet her: EU-forbud mot gummigranulat blir vedtatt - fotball.no

Hva er REACH?

  • REACH står for Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals
  • REACH er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter, og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.

  • Virksomhetene har et stort ansvar i å vite og dokumentere hva de lager, omsetter og bruker av kjemikalier. Informasjon om kjemiske stoffers farlige egenskaper blir med REACH tilgjengelig for alle.

  • Dette er et viktig informasjonsgrunnlag for myndighetene i arbeidet med å regulere farlige stoffer, og som kilde til informasjon for andre, som virksomheter og forbrukere.

Kilde: Miljødirektoratet, Kjemikalieregelverket Reach – miljødirektoratet.no (sist oppdatert 25.11.2022)

Forbyr salg

De nylig innførte reglene vil effektivt forby salg av mikroplast, samt produkter som er tilsatt mikroplast og som deretter frigjør dem under bruk. Videre vil restriksjonene omfatte en bred definisjon av mikroplast, som dekker alle syntetiske polymerpartikler som måler mindre enn fem millimeter i størrelse, kjennetegnet av deres organiske karakter, uløselighet og motstand mot nedbrytning.

Blant vanlige produkter som vil omfattes av disse restriksjonene er:

  1. Granulært fyllstoff som brukes på kunstige sportsflater, som f.eks. kunstgress. Dette en av de største kildene til forurensning av mikroplast.
  2. Kosmetikk, der mikroplast brukes for å oppnå ulike funksjoner, inkludert eksfoliering (mikrokorn) og tilføring av spesifikke teksturer, dufter eller farger.
  3. En rekke produkter, inkludert vaskemidler, skyllemidler, glitter, gjødsel, plantevernmidler, leker, medisiner og medisinsk utstyr, for å nevne noen.

Finnes unntak

Det er imidlertid verdt å merke seg at produkter som brukes i industrielle omgivelser eller de som ikke frigjør mikroplast under bruk, vil være unntatt fra salgsforbudet. Likevel vil produsenter av disse unntatte produktene være pålagt å gi detaljerte instruksjoner om riktig bruk og avhending av produktet for å minimere utslipp av mikroplast.

Gradvis innføring av tiltak

Europakommisjonen skriver at implementeringen av tiltakene vil skje gradvis, med noen tiltak som trer i kraft allerede om 20 dager, inkludert forbudet mot løst glitter og mikroperler.

Bakgrunnen for tiltakene ligger i Europakommisjonens forpliktelse til å bekjempe mikroplastforurensning, som er nedfelt i den europeiske grønne avtalen, samt handlingsplanen for sirkulær økonomi. Handlingsplanen for null forurensning har satt et ambisiøst mål om å redusere mikroplastforurensning med 30 % innen 2030.

Les saken i sin helhet hos Europakommisjonen: Protecting environment and health: Commission adopts measures to restrict intentionally added microplastics – ec.europa.eu (publisert 25.9.2023)