Logo Norges Fotballforbund

Brukt kunstgress skal til godkjent mottak

Uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef

NFF er tydelig på at samtlige klubber må forholde seg til regelverket å ta vare på miljøet. Her kan du lese en uttalelse fra Norges Fotballforbund sin anleggssjef.

Denne nyheten er hentet fra fotball.no med tillatelse fra forfatter.

TV 2 setter fokus på kunstgress og miljøutfordringer. Det mener NFF er veldig bra. Selv om mange baneeiere i dag har stor bevissthet og gjør riktige miljømessige grep, så må vi erkjenne at norsk fotball fortsatt har en vei å gå.

Bruken av kunstgress har nærmest eksplodert de siste 20 årene. Banene er svært populære, og benyttes ofte året rundt. Uten kunstgress hadde norsk fotball aldri hatt mulighet til å gi et aktivitetstilbud til nesten 400 000 aktive hvor barn og unge utgjør en stor andel.

Den store aktiviteten betyr også at banene etter hvert blir utslitt og må skiftes ut. Kulturdepartementet krever at banen skal være minimum 10 år før det kan søkes om spillemidler til nytt kunstgress. Erfaringene våre er at banene i gjennomsnitt varer noe lenger enn dette.

Myndighetene vil at vi skal resirkulere og gjenbruke for å spare miljøet for utslipp av klimagasser, noe NFF støtter opp om. Brukt kunstgress bør derfor sendes til et mottak som kan separere og finne gjenbruksanvendelse for det kasserte kunstgress. Deponering (dumping på fyllplass) av brukt kunstgress skal ikke forekomme, og vi advarer også sterkt mot å selge det eller gi det bort til ymse formål. Gjør du dette, vil kunstgresset ditt fort kunne havne opp på steder ingen ønsker, uten at noen påtar seg noe ansvar. Du kan også risikere å bli holdt ansvarlig om kunstgress du gir bort, havner i naturen.

Kulturdepartementet krever en tilstandsrapport før det gis tilsagn om spillemidler til nytt kunstgress. En slik vurdering gjøres som regel av våre anleggskonsulenter, uten kostnad for klubbene. Sammen med denne vurderingen henstiller de alltid baneeieren om å sende kunstgresset til resirkulering, og de fleste gjør dette i dag. Våre anleggskonsulenter reagerer alltid om de finner brukt kunstgress i naturen, og påtaler forholdet skriftlig ovenfor aktuell eier med anmodet om opprydding umiddelbart. Ta gjerne kontakt med NFF for veiledning om avhending av brukt kunstgress.

NB! NFF over tid hatt en tett og god dialog med både Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet om ulike tiltak for at miljøet i og rundt kunstgressbaner i Norge, inkludert tiltak for å samle opp granulat rundt kunstgressbanene.

Ole Myhrvold Anleggssjef i NFF

26.06.2019