Logo for årets konkurranse

Hvilket anlegg fortjener å bli kåret til Årets idrettsanlegg 2022?

Nå kan du nominere din favorittkandidat!

Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, Kultur- og likestillingsdepartementet og Bad, park og idrett. Prisen skal fremme byggingen av gode idrettsanlegg i Norge, samt applaudere de som gjør det lille ekstra for sine anlegg. Nå kan du bli med på å bestemme hvilket anlegg som skal vinne årets pris!

Hva er prisen Årets Idrettsanlegg?

Bad, Park og idrett er en nær samarbeidspartner av Gode Idrettsanlegg, og deler hvert år ut prisen for Årets Idrettsanlegg. Prisen tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og egenorganisert aktivitet, gjerne med en inkluderende profil og nyskapende løsninger. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor i nærområdet, av både fysisk og sosial karakter. I tillegg skal anlegget være godkjent som mottaker av spillemidler, og det må være ferdigstilt ved søknadstidspunktet. Anlegget kan ikke være mer enn fem år gammelt, og bør helst framstå som både nytt og innovativt. 

Søknadsinfo

Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke, og søknadsfrist er satt til 22. april. Søknad skjer gjennom søknadsskjema på Bad, Park og Idretts hjemmesider.

Årets pris består av en plakett i tillegg til diplom, samt kr. 30 000. Plaketten skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.

Tidligere vinner

I fjor var det Vestveggen Klatresenter i Åsane som vant den prestisjetunge prisen - et anlegg vi i Gode Idrettsanlegg har skrevet om tidligere!

Gode Idrettsanlegg - Vestveggen Klatresenter

Klatrevegger
Vinneren i 2021 ble Vestveggen Klatresenter i Åsane Arena - et skikkelig godt forbildeanlegg med plass til hele klatreidretten! Foto: Bergen Klatreklubb