Anleggstype

Samiske idrettsanlegg

Tradisjonell samisk idrett er organisert i fire idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter), terrengløp med og uten lassokasting (sommer) og lassokasting. Samisk idrett organiseres av den samiske idrettsorganisasjonen, Sámi Valáštallan Lihttu (SVL).

Om idrettsanlegg for samisk idrett

Sametinget mottar årlig et tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål. Formålet er å understøtte og opprettholde den tradisjonelle samiske idretten. Tradisjonell samisk idrett er organisert i tre idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting (sommer).

Reinkappkjøring

Reinkappkjøring som konkurranseidrett har lange tradisjoner i det samiske samfunnet. Idretten har sterk tilknytning til reindriften, og rekrutteringen skjer i reindriftsdistrikter. Reinkappkjøring er mest utbredt i kommunene Karasjok og Kautokeino. Dette har sammenheng med at det er disse kommunene som fortsatt har en levende tradisjon med idretten. Innen reinkappkjøring er det to former for konkurranse: Kusken står enten på ski eller kjører med slede. 

Lassokasting

Lassokasting har lang tradisjon i SVL, og er i dag basert på tre idrettsgrener; ski med lassokasting, løp med lassokasting og lassokasting. Disse idrettsgrenene danner et viktig grunnlag for SVL sin aktivitet, særlig for barn og ungdom. Lassokasting er en konkurranseidrett, men også mosjonsidrett og sosial aktivitet. I dag har idretten utbredelse over hele Nord-Norge, og er den idrettsaktiviteten som appellerer best til barn og unge fra ulike samiske miljøer. Det mest utbredte i Nord-Norge er ski med lassokasting (reingjeterkonkurranse).

Sámi Valáštallan Lihttu (SVL)

Sámi Valáštallan Lihttu (SVL) er den samiske idrettsorganisasjonen, som har som formål å gi barn og unge muligheten til å være aktive og sosiale gjennom samiske idrettsgrener. Samisk idrett skal bidra til å fremme samisk kultur, tradisjon og identitet.

Les mer om samisk idrett på Sámi Valáštallan Lihttus nettside: svl.no.