Anleggstype

Samiske idrettsanlegg

Tradisjonell samisk idrett er organisert i tre idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting (sommer). Du vil her finne nyttige linker og informasjon om disse.

Om idrettsanlegg for samisk idrett

Sametinget mottar årlig et tilskudd fra spillemidlene til idrettsformål. Formålet er å understøtte og opprettholde den tradisjonelle samiske idretten. Tradisjonell samisk idrett er organisert i tre idrettsgrener: Reinkappkjøring, skiløp med lassokasting (vinter) og terrengløp med og uten lassokasting (sommer).

Reinkappkjøring

Ved reinkappkjøring konkurrerer kusker om om å styre reinen først i mål. Kusken står enten på ski eller sitter i vogn.

Lassokasting

Lassokasting er en levende tradisjon og en idrettsgren innen SVL-N (Det samiske idrettslaget i Norge). Lassoen er et nødvendig redskap når reinsdyrbonden skal fange inn rein ved kalvmerking eller for å skille dyr.

Samenes Idrettsforbund - Norge

Samisk idrett skal bidra til å fremme samisk kultur, tradisjon og identitet. Hjemmeside: Samenes Idrettsforbund - Norge

Anleggsplan

Forbundet har ulike tilskuddsordninger for samisk idrett. For å søke investeringstilskudd gjelder som følger:

Utdrag fra forbundets hjemmeside:

Retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd

Vedtatt på styremøtet 19.11.2009 Revidert og vedtatt 24.09.2011

Mål for tilskuddsordningen
  • Opprettholde, videreutvikle og legge til rette for utøvelse av særegne samiske idrettsaktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede.
  • Tilrettelegge for å få flere deltakere til samisk idrett.
  • Stimulere til mangfold i fysiske aktiviteter bidra til økt omfang av samisk idrett og fysisk aktivitet i befolkningen.
Investeringstilskudd kan bl.a. søkes til:
  • Lassoer
  • Reinhorn
  • Startbokser til reinkappkjøring
  • Sikkerhetsnett/ gjerde
  • Delfinansiering av investeringer /utstyr til anlegg for samisk idrett

For å lese mer om tilskuddsordningen, gå til Investeringstilskudd (SVL-N)