Bowlingklot og kjegler
Anleggstype

Bowlinganlegg

Du vil her finne nyttig informasjon om bowlinganlegg, så som linker til nasjonalt og internasjonalt forbund, veiledere og banemål.

Om bowlinganlegg

Bowlinganlegg består oftest av flere baner, og i Norge er de fleste anleggene privateid. Banene er laget av tre eller syntetisk materiale, og er normalt ca. 60 fot lang. Mer informasjon finner du i veilederen Retningslinjer, mål og krav for innredning av bowlinghall, som snart skal komme i oppdatert versjon. Ta kontakt med Norges Bowlingforbund om du skal bygge bowlinganlegg!

Norges Bowlingforbund

Bowling som idrett organiseres av Norges Bowlingforbund, men aktivitet foregår også ofte egenorganisert med venner og familie. Dersom du lurer på noe vedrørende bowlinganlegg, anbefaler vi å kontakte forbundet: Norges Bowlingforbunds kontaktside.

Anleggsplan

Utdrag fra Strategiplan Norges Bowlingforbund 2017-2019

Nesten alle haller er privateide og vi blir flere steder skviset ut til fordel for løsspill – eller må spille på ugunstige tidspunkt i forhold til reise. Vi må innse at vi er krevende kunder, og vi må se på hvordan vi kan imøtekomme hallen, og bli en ønsket/ foretrukket kunde. Hallene er vår arena for rekruttering, men samtidig ser ikke de fleste løsspillere noe til den aktive idretten når de er innom. Klubben må ha et godt forhold til hallen, slik at de kan reklamere for seg selv. Samarbeidet mellom NBF og hallene, mellom klubb og hall, og mellom hallene har alle rom for forbedring.

Resultatmål:

  1. Etablert en velfungerende halleierforening
  2. Få etablert kommunikasjon med hallene i forbindelse med ligaoppsett.
  3. Hjulpet til med å etablere minst 1 hall på nytt sted.