Forside retningslinjer bowlinghall

Retningslinjer - mål og krav for innredning av bowlinghall

Her finner du en veileder for bowlinghall utarbeidet av Norges Bowlingforbund. Veilederen inneholder plantegninger, samt ulike kravsspesifikasjoner for planlegging av bowlinghall. Denne utgaven er en oppdatering av den forrige.

NB! Denne kommer snart ut i revidert versjon - derfor er det viktig at du kontakter Norges Bowlingforbund dersom du trenger eksakte mål og krav allerede nå. 

Sammendrag

Veilederen gir en rekke tips for planlegging av en bowlinghall innenfor: 

 • Kartlegging av informasjon
 • Serviceinstallasjoner
 • Parkeringsplasser
 • Lokalenes størrelse
 • Byggets konstruksjon
 • Lyddempende materiale
 • Luftkondisjonering
 • Gulvbelegg - veggbekledning
 • Publikumsareal
 • Garderoberom
 • Rom for kuleoppbevaring
 • Resepsjon
 • Kontor
 • Verksted/lager
 • Spilleautomater
 • Aktivitetsrom
 • Salg av utstyr
 • Elektriske installasjoner
 • Banemål


Det følger også noen tips i forbindelse med installasjon og montering av baner, samt tegninger. Veilederen er vedlagt og tilgjengelig for nedlastning.