Kravspesifikasjoner biljardbord og anlegg

Veileder fra Norges Biljardforbund

Denne veilederen er utarbeidet av Norges Biljardforbund og angir en standard for utstyr til bruk i organisert trening- og turneringsvirksomhet.

Om veilederen

Hensikten med denne spesifikasjonen er å klargjøre den standard for utrustning som skal brukes i sammenheng med organisert trenings- og turneringsvirksomhet i Norges Biljardforbunds regi. Disse spesifikasjonskravene sammenfaller ikke alltid med de spesifikasjoner som gjelder for utrustning til bruk i kommersiell regi, eller utrustning til bruk i hjemmet. Norges Biljardforbund har allikevel rett til å sanksjonere turneringer på steder som har utstyr som ikke er godkjent i henhold til disse kravspesifikasjonene.

Veilederen inneholder informasjon om:

 • Design
 • Skiferplater
 • Spilleflate
 • Trevant, gummivant og siktepunkter
 • Høyde på vant
 • Vant gummi
 • Hullenes mål
 • Kopper til hull
 • Ballretur og Ballkopper
 • Biljardduk
 • Lys
 • Avstand mellom biljardbord og vegger
 • Takhøyde
 • Krav til anlegg for nasjonal aktivitet
 • Krav til anlegg for regional aktivitet

Last ned veilederen fra boksen for mer informasjon!