Bærekraftsmål 7_Ren energi til alle
Bærekraftsmål

Bærekraftsmål 7: Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Generelt om målet

Bærekraftsmål 7 handler om at alle mennesker skal ha tilgang til energi. Energien skal være pålitelig, bærekraftig, moderne, og ikke altfor dyr.

I Norge er vi i en prosess der vi forsøker å omgjøre all energien vi bruker fra fossil energi til fornybar energi. Dette gjør vi fordi det er mer klimavennlig og støtter opp om målene i Parisavtalen. I motsetning til Norge har mange land i Afrika, Asia og Sør-Amerika nok med å i det hele tatt produsere strøm til befolkningene sine, uavhengig om den er fossil eller fornybar.

I Norge er alle delmålene i mål nummer 7 så godt som oppnådd ifølge Regjeringen. Alle i Norge har tilgang til pålitelig og moderne energi. Hele 73 prosent av Norges totale energiforbruk kommer fra fornybar energi (inkludert transport), og Regjeringen jobber med å øke dette tallet.

Delmål - Ren energi til alle

Målet er delt inn i fem delmål. Delmålene er hentet fra fn.no. Norges idrettsforbund trekker frem delmål 7.2 som spesielt relevant for idretten, og er derfor uthevet i listen under.

  • ​​​​​7.1) Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris.
  • 7.2) Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig.
  • 7.3) Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort.
  • 7.a) Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi.
  • 7.b) Innen 2030 bygge ut infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogram.

  Betydning for idrett og anlegg

  Innen idrettsanlegg og bærekraft er dette være et viktig satsingsområde. Energieffektive bygg drevet av fornybar energi er viktige i byggebransjen, og idretten med sine tusenvis av idrettsanlegg er ikke unntatt den bølgen. For å kunne utvikle bærekraftige byer og samfunn er ren energi helt essensielt. Nesten all menneskelig aktivitet krever energi. Å drifte sykehus, kjøre busser og ferger, drive et kontorbygg, eller å lage middag, for å nevne noe. Ikke alle idrettsanleggflater blir/kan bli brukt 24/7. Er det ikke da en mulighet for at idretten kan være i front og sørge for at man utnytter disse flatene og drifter dem på en energieffektiv og fornybar måte?

  For byggere og driftere av idrettsanlegg er det viktig å tenke over hvor energikrevende anlegget er, hvor denne energien kommer fra, og hvordan man kan redusere energibehovet og bruken. Dette kan spare både miljøet og lommeboken. Det kan for eksempel legges til rette for at man ikke skal velge bilen når man kjører til konkurranse/trening. Det kan tilrettelegges for elektrifiserte kjøretøy (både med tanke på parkering og vedlikehold). Det kan installeres strømbesparende dusjer, brukes lavenergi-lyspærer, tidsbrytere for belysning, forhindre at varm luft trenger inn i ishaller eller kald luft i andre haller. På våre temasider om for energi og energieffektivisering er det mulig å finne flere artikler om energieffektivisering i idrettsbygg. I nedtrekksmenyen nedenfor vil du også finne flere relevante linker om temaet.

  Nyttige verktøy og kilder